Integraal en optimaal begeleiden van groepen
Flexibiliteit

Wij passen elke opleiding aan op de groep en op wat er in de groep gebeurt. Daarmee is geen opleiding hetzelfde en leveren we continu maatwerk om aan te sluiten bij de behoefte en wensen van onze deelnemers.

Groepsgrootte

Om een optimale interactie tussen de deelnemers mogelijk te maken bepalen voor elke training apart wat de optimale groepsgrootte is.

Leren door te doen
  • We wisselen theorie af met veel oefeningen.
  • We oefenen tijdens de training met alle aspecten van faciliteren.
  • Na elke keer dat je gefaciliteerd hebt, krijg je van je mede-cursisten en de trainers reflectie op je optreden.
We trainen faciliterend

Dat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de kennis, die nodig is om van elkaar te leren, in de groep aanwezig is.

Trainers
  • Onze trainers zijn zeer ervaren facilitatoren (> 20 jaar) en weten de connectie tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken.
  • We trainen met twee trainers. Hierdoor krijgen  deelnemers vanuit twee gezichtspunten reflectie op hun optreden voor de groep.
  • Indien de expertise van een andere trainer van de Academy nodig blijkt te zijn, dan betrekken we die tijdens de training.